Szkoła dla psów - DOGMAR

szkolenie

Szkolenie i opieka nad psami to nie tylko nasza praca, ale przede wszystkim wielka pasja! W swojej pracy treserskiej opieramy się na najnowszej wiedzy naukowej, umiejętnościach oraz na własnym doświadczeniu w wychowaniu i życiu z psami. Pracujemy w oparciu o pozytywne wzmocnienia pożądanego zachowania, uczymy zrozumienia i wzajemnego poszanowania pomiędzy psem i przewodnikiem. Pokazujemy, jak dzięki znajomości psychiki psa oraz świadomości jego potrzeb można go wychowywać i szkolić nie uciekając się do metod awersyjnych, a także jak radzić sobie z zachowaniami niepożądanymi w sposób łagodny, nie burząc wzajemnych relacji.
W swoim dorobku mamy przygotowywanie psów do wystaw międzynarodowych oraz zawodów sportowych – obedience. Przygotowujemy psy do służby w Policji oraz dla grup ochrony. Współpracujemy z Policją oraz wieloma ośrodkami kynologicznymi.


Szkoła dla psów - DOGMAR


Fundacja „Straż Ochrony Zwierząt”
41-219 Sosnowiec
ul. Malczewskiego 3/3

© Bright Keeper 2018